Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

      2 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się kolejne spotkanie z uczniami Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Wspólne zajęcia dotyczyły programowania robotów. Uczniowie zapoznali się możliwościami programu Makeblock instalowanego na telefon komórkowy oraz Mblock, zmierzyli się z trudnościami sterowania robotami oraz nauczyli się łączyć poszczególne elementy w całość. 

Zajęcia miały charakter warsztatowy, rozwijały umiejętności manualne oraz myślenie logiczne. Na zakończenie uczniowie zadeklarowali chęć uczestnictwa w dalszych spotkaniach na temat programowania robotów.

Tekst: Grzegorz Małek