Egzamin część praktyczna

2018-01-10

Godzina 13:00

M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacja środków technicznych stosowanych w rolnictwie

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin część pisemna TEST

2018-01-11

Godzina 10:00

M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Godzina 12:00

M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Godzina 14:00

M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacja środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.

Zdający część praktyczną z kwalifikacji M.43 i T.15 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.

23 marca 2018 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń –luty 2018.

25 maja 2018 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.

Wykaz złożonych deklaracji - pobierz

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - otwórz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego
w 2018 roku
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf