31 sierpnia 2018 r.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - otwórz

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego
w 2018 roku
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20Harmonogram%20egzamin%C3%B3w%20w%202018%20r.%20EGZ%20ZAW%20pub.pdf

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017-2018
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf