Plan zajęć dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego semestr 1 i 2 - pobierz

 Plan zajęć dla Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego semestr 3 i 4 - pobierz