WYNIKI REKRUTACJI

 

Projekt "Europejskie wyzwania zawodowe", który jest finansowany z Programu Erasmus+. Udział w Projekcie wiąże się z odbyciem stażu zawodowego w Hiszpanii w terminie 01.07.2019 - 26.07.2019 oraz uczestnictwem w zajęciach językowych (45 godz.) – 35 godzin języka angielskiego i 10 godzin języka hiszpańskiego, przygotowaniu kulturowym (10 godz.), zajęciach psychologiczno – pedagogicznych (5 godz.) i zajęciach z zachowania bezpieczeństwa (7 godz.)

 

 

LISTA GŁÓWNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

L.p.

                

Nazwisko i imię

 

Klasa

 

Ilość punktów

1.

Szadura Marta Beata

1 BTP (tż)

32 pkt.

2.

Kukiełka Patrycja

1 BTP (tż)

31 pkt.

3.

Skorek Dawid

1 BTP (tmr)

31 pkt

4.

Grzela Marek

2 BT (tmr)

29 pkt.

5.

Wójcik Dawid

1 BT (tmr)

27 pkt

6.

Morylowski Mateusz

2 BT (tmr)

27 pkt

7.

Miszczak Michał Jakub

2 BT (tmr)

26 pkt

8.

Golec Klaudia Natalia

2 PT (tż)

25 pkt

9.

Sobstyl Jakub

1 BT (tmr)

25 pkt

10.

Zdun Aleksander

2 BT (tmr)

24 pkt

11.

Nastaj Alan

1 BTP (tmr)

24 pkt

12.

Janicki Wojciech

1 BT (tmr)

24 pkt

13.

Matwiejuk Karolina

2 PT (tż)

23 pkt

14.

Zielińska Daria

2 PT (tż)

23 pkt

15.

Hać Gabriela

2 PT (tż)

23 pkt

16.

Kowalska Weronika

2 PT (tż)

23 pkt

17.

Kura Jakub

2 PT (tż)

21 pkt

18.

Laskowski Damian

2 BT (tmr)

21 pkt

19.

Tokarski Łukasz Robert

1 BT (tmr)

20 pkt

20.

Żyłowski Marek

1 BT (tmr)

20 pkt

 

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

Projekt "Europejskie wyzwania zawodowe", który jest finansowany z Programu Erasmus+. Udział w Projekcie wiąże się z odbyciem stażu zawodowego w Hiszpanii w terminie 01.07.2019 - 26.07.2019 oraz uczestnictwem w zajęciach językowych (45 godz.) – 35 godzin języka angielskiego i 10 godzin języka hiszpańskiego, przygotowaniu kulturowym (10 godz.), zajęciach psychologiczno – pedagogicznych (5 godz.) i zajęciach z zachowania bezpieczeństwa (7 godz.)

 

 

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

L.p.

 

Nazwisko i imię

 

Klasa

 

Ilość punktów

1.

Ciosek Maciej

2 PT (tmr)

19 pkt.

2.

Miszczak Milena

1 BTP (tż)

19 pkt.

3.

Opat Kacper Hubert

1 BT (tmr)

19 pkt.

4.

Tchurzewski Jakub Mikołaj

1 BTP (tż)

19 pkt.

5.

Berbeć Radosław

1 BT (tmr)

18 pkt.

6.

Kura Marcin

2 BT (tmr)

18 pkt.

7.

Żebrowski Damian

2 BT (tmr)

18 pkt

8.

Charmas Marcin Sylwester

2 PT (tż)

17 pkt.

9.

Kaszczuk Dominik

1 BT (tmr)

17 pkt.

10.

Staszak Marcin

2 BT (tmr)

17 pkt.

11.

Sykała Bruno

1 BTP (tż)

17 pkt.

12.

Wrona Monika

1 BTP (tż)

17 pkt.

13.

Morylowski Krystian

1 BT (tmr)

16 pkt.

14.

Repeć Jakub

2 BT (tmr)

16 pkt.

15.

Babicz Patryk

2 BT (tmr)

15 pkt.

16.

Krupa Szymon Przemysław

1 BT (tmr)

15 pkt

17.

Małecka Anna Maria

3 BTP (tż)

15 pkt.

18.

Tymicki Paweł

2 PT (tż)

15 pkt.

19.

Biłan Martyna Zofia

1 BTP (tż)

14 pkt.

20.

Grzesiuk Sylwia

2 PT (tż)

13 pkt.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w stażu w Irlandii w roku szkolnym 2017/2018.

21.

Rozwałko Aleksandra Anna

3 BTP (tż)

25 pkt.

22.

Zakrzewska Weronika

3 BTP (tż)

22 pkt.

23.

Żeliszczak Jakub

3 BTP (tmr)

19 pkt.

24.

Dominik Patryk Mirosław

3 BTP (tmr)

16 pkt.

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej realizuje projekt  „Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego” współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez 35 uczniów naszej szkoły.

Projekt umożliwi 35 uczniom kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbycie 4 tygodniowych staży zawodowych w Irlandii w partnerstwie z Infinity Business College w Dublinie.

Cele operacyjne projektu to: zapoznanie się ze irlandzkimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym dla danego kraju wyposażeniem stanowisk pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i rolniczej, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia. Oczekiwanym efektem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy, a także poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Wartość projektu: 420 012,95 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. - 31.08.2019 r.

 

 Regulamin - pobierz

1. Formularz zgłoszeniowy RPO WL 12.4 Nauczyciel - pobierz


2. Formularz zgłoszeniowy RPO WL 12.4 Uczeń - pobierz


3. Regulamin 12.4 - 28.04.2017 MP - pobierz


4. Wniosek zwrot kosztów dojazdu 12.4 dojazd samochodem i oświadczenie przewoźnika - pobierz


5. Wniosek zwrot kosztów dojazdu 12.4_dojazd wg biletów - pobierz

Za nami już trzecia, a zarazem ostatnia edycja staży zawodowych w ramach projektu „Lepszy Start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”. Tym razem z tej formy wsparcia skorzystało aż 34 uczestników projektu.  W okresie wakacyjnym uczniowie odbywali staże w hotelu Campanille i  Agit w Lublinie, w restauracji Staromiejskiej w Krasnymstawie, a także w przedsiębiorstwie  techniczno – usługowym Roltex Krasnystaw. Staże zawodowe rok rocznie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów bowiem dawały szansę na zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, a tym samym  podnosiły kwalifikacje  naszych uczniów jako przyszłych uczestników rynku pracy. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie jakiego udzieliły nam podmioty przyjmujące naszych uczniów na staż, tym samym wyrażamy naszą wdzięczność i uznanie dla Państwa pracy.


Opracowała: Katarzyna Czajka