"TWOJA KREW MOJE ŻYCIE" -  pod taka nazwą 18 listopada 2015 roku odbyły się zajęcia wychowawcze w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.  Celem tych zajęć jest przygotowanie młodzieży do podjęcia świadomej decyzji o zostaniu dawcą krwi, przełamanie stereotypów i upowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa wśród swoich bliskich. Spotkanie miało zwrócić uwagę uczniów na konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów w banku krwi. Uświadomić młodzieży jakie czynniki wpływają na wzrost zapotrzebowania na krew (a są nimi wypadki na drogach w czasie wakacji, misje wojskowe, zamachy terrorystyczne) oraz wyjaśnić wątpliwości, które są źródłem obaw ograniczających gotowość bycia honorowym dawcą krwi. Oby było nas jak najwięcej!
Tekst: Justyna Stręfner

 

16 listopada 2015 roku w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie pod hasłem „Elektryczność - korzyści i zagrożenia”. Zbigniew Rasiński przy pomocy wychowawców - Joanny Troć i Justyny Stręfner - w sposób bardzo prosty i przejrzysty opowiadał o korzyściach i zagrożeniach jakie wiążą się z prądem elektrycznym. Prowadzący za pomocą doświadczeń przedstawili sposób działania urządzeń zabezpieczających i kontrolnych. Wychowankowie byli bardzo aktywni, z zaangażowaniem uczestniczyli w doświadczeniach oraz zadawali szereg bardzo ciekawych i niekiedy trudnych pytań. Mamy nadzieję, że poprzez takie działania przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych podopiecznych oraz uświadomimy im, że prąd elektryczny to nie tylko dobrodziejstwo cywilizacji, ale też zagrożenia wynikające z jego niewłaściwego użytkowania.


Tekst: Zbigniew Rasiński

 

http://www.zssiennica.edu.pl/album/2015/misj/misj.jpg

To już drugie zajęcia wychowawcze z cyklu ,,spotkania pod ostrzałem”. A odbyły się one 03.03.2015r w świetlicy internackiej. Naszym gościem był Pan Tomasz Stręfner- żołnierz, który uczestniczył w misjach pokojowych w Iraku i Afganistanie. Uczestnicy spotkania poznali charakterystykę w/w państw, zapoznali się z niebezpieczną pracą Polskiego żołnierza na misji pokojowej. oraz dowiedzieli się , jakie zagrożenia niesie za sobą wojna w tych krajach., a także dowiedzieli się na czym polega mentalność rdzennej ludności. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć jak wygląda pełne wyposażenie żołnierza oraz je przymierzyć, i obejrzeć zdjęcia, filmy z misji . Spotkanie z gościem było ciekawe pouczające a momentami poruszające… Zajęcia zorganizowali: Zbigniew Rasiński i Justyna Stręfner

Opracowali: Justyna Stręfner, Zbigniew Rasiński

 

 

http://www.zssiennica.edu.pl/album/2015/spo/spo.jpg

Pod taką nazwą kryje się szereg zajęć wychowawczych, jedne są już właśnie za nami, odbyły się one 13.01.2015r w świetlicy internackiej a dotyczyły tematu związanego z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz kierowcy samochodu. Naszym gościem był sierż. sztab. Pan Mariusz Rasiński który pracuje w komórce ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Chełmie .Młodzież z zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu, o czym świadczyło szereg pytań skierowanych do gościa. Miejmy nadzieję, iż to spotkanie pomoże uczniom bezpiecznie poruszać się po drogach. Cieszymy się bardzo, że nasz gość wyrażał się o uczestnikach spotkania w samych superlatywach. Podsumowując pierwsze spotkanie z cyklu, wspólnie z młodzieżą doszliśmy do wniosku, że staną się one urozmaiceniem internackiego życia. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie tych zajęć byli: Justyna Stręfner oraz Zbigniew Rasiński. Z niecierpliwością czekamy już na następne zajęcia!

Opracowała: Justyna Stręfner

 

 

http://www.zssiennica.edu.pl/album/2014/pokoje/pokoje.jpg

W dniu 18.12.2014r. na Wieczerzy Wigilijnej został rozstrzygnięty Konkurs pt.,, Mój świąteczny pokój”. Celem konkursu było zachęcenie wychowanków do pomysłowego dekorowania swoich pokoi oraz współdziałanie w zespole. Jury konkursu w składzie: Pan Kierownik internatu-Dawid Jaruga, wychowawcy internatu: Pani Justyna Stręfner Pan Zbigniew Rasiński oraz uczennica Andżelika Czyż, które wyłoniło najpiękniej ozdobiony pokój, miało bardzo trudny orzech do zgryzienia. Wszystkie dekoracje były interesujące, bardzo pracochłonne i pomysłowe. Po długiej i burzliwej naradzie komisja zdecydowała nagrodzić pracę następujących uczniów:

I MIEJSCE- p.42 Strus Marian, Mrozek Daniel, Mrozek Kamil.

II MIEJSCE-p. 23 Zosiuk Izabela, Kornijczuk Angela, Krasowska Dorota.

III MIEJSCE-p.21 Halicka Katarzyna, Kopeć Karolina.

IV MIEJSCE-p33 Siedlecki Rafał, Kasiczak Emil, Troć Mateusz.

Nagrody na ręce laureatów złożył Kierownik internatu. Organizatorami konkursu była Justyna Stręfner oraz Dawid Jaruga. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Opracowała: Justyna Stręfner