Tuż przed dniem Wszystkich Świętych, w dniu 29 października br., młodzież Szkolnego Koła Wolontariatu w składzie: Klaudia Weremko, Aleksandra Choduń, Zuzanna Petla, Dominik Hopko wraz z Panem Dyrektorem-Stanisławem Bukiem oraz paniami: Renatą Dyk, Anną Rybak i Agnieszką Rosochacką udali się do miejscowości Krupe, gdzie znajduje się mogiła nieznanego żołnierza, pochowanego w pobliskim lesie. Pan Dyrektor przedstawił młodzieży informacje na temat poległego żołnierza, który prawdopodobnie zginął w czasie I wojny światowej . W ramach wycieczki młodzież uporządkowała teren i zebrała zalegające liście.
Na zakończenie Pan Dyrektor zapalił symboliczny znicz jako wyraz szacunku dla zmarłego. Była to ciekawa lekcja historii, ale także lekcja patriotyzmu, bo przekazywanie wiedzy o przeszłości i pamięć o poległych żołnierzach to nasz obowiązek!

Tekst: Agnieszka Rosochacka
Zdjęcia : Anna Rybak, Renata Dyk