10 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zorganizowano gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie  połączone zostało z pasowaniem uczniów oddziału przygotowania wojskowego na kadeta i z podpisaniem aktu erekcyjnego w związku z inauguracją budowy hali warsztatów szkolnych. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości  i wspólnym przemarszem do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siennicy Różanej. Mszę św. w intencji Ojczyzny i uczniów z oddziału przygotowania wojskowego (składających tego dnia ślubowanie) koncelebrowali ks. dziek. Ryszard Siedlecki i ks. kan. Józef Serej. Po mszy św. delegacje udały się na cmentarz parafialny, gdzie złożyły wieńce pod pomnikiem ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. Dalsza część obchodów miała miejsce w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odświętnie przystrojonej w narodowe barwy. Uroczystość odbywała się pod hasłem zaczerpniętym z wiersza Adama Asnyka: „Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”. Do sali wprowadzone zostały poczty sztandarowe, w tym sztandar szkoły w asyście uczniowskiego pododdziału honorowego. Następnie dyrektor Stanisław Buk i ppłk Krzysztof Krawczyk przywitali się ze sztandarem i zajęli wyznaczone miejsca. Hymn państwowy odśpiewano z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Tarnogóry, występującej pod batutą Józefa Czugały.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Stanisław Buk, który przedstawił Wójta Gminy Siennica Różana Leszka Proskurę jako współorganizatora uroczystości i oficjalnie powitał wszystkich zaproszonych. Na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości przybyli: Robert Jakubik (Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW),  st. bryg. Dariusz Pylak (Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie), ppłk Krzysztof Krawczyk (dowódca 24 batalionu lekkiej piechoty), Arkadiusz Kwieciński (Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Chełmie), nadkom. Szymon Mroczek (Komendant Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie), mjr Paweł Gomela (zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień), Joanna Jabłońska (Wójt Gminy Leśniowice), Robert Kościuk (Burmistrz Krasnegostawu), Waldemar Czajka (Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw), Aleksandra Stachula (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie), Mieczysław Kowalik (Kierownik ARiMR w Krasnymstawie), Anna Frańczak (Dyrektor Banku Spółdzielczego w Siennicy Różanej), Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej), Julian Kubina (Prezes Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych), Janusz Dobosz (Komendant Gminny OSP), Amelia Hopko (Przewodnicząca Rady Rodziców), Mariusz Nizioł (Prezes firmy F.H.U. NizBud, budującej szkolną halę warsztatową), a także radni gminy, sołtysi z terenu gminy Siennica Różana, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, strażacy, rodzice uczniów, młodzież, pracownicy instytucji z terenu Siennicy Różanej oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Jednym z najważniejszych punktów programu było uroczyste pasowanie na kadeta uczniów, którzy we wrześniu 2021 roku rozpoczęli naukę w oddziale przygotowania wojskowego. Pasowania dokonał ppłk Krzysztof Krawczyk w asyście dyrektora szkoły. Po ceremonii dyrektor Stanisław Buk zabrał głos i w swoim przemówieniu przekazał kilka refleksji związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził też  solidarność z żołnierzami broniącymi wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przed zgromadzonymi gośćmi wystąpił Robert Jakubik, który odczytał okolicznościowy list Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz przekazał życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości w imieniu Sekretarza Stanu Szymona Giżyńskiego. Po wystąpieniach gości na mównicę wszedł przedstawiciel kadetów z klasy pierwszej – Dominik Hawryluk. Podziękował za akt pasowania i w imieniu całego oddziału przygotowania wojskowego zobowiązał się z honorem pełnić obowiązki kadeta i godnie reprezentować szkołę. W swoim wystąpieniu wykorzystał wiersz Władysława Bełzy „Katechizm młodego Polaka” – poszczególne frazy zbiorowo powtarzali jego koleżanki i koledzy z oddziału.

Kolejnym punktem programu uroczystości było podpisanie aktu erekcyjnego, sporządzonego w związku z rozpoczęciem budowy hali warsztatów. Środki na tę inwestycję przekazał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na dokumencie podpisy złożyli: Robert Jakubik (jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę) oraz Stanisław Buk (dyrektor szkoły) i ks. dziek. Ryszard Siedlecki (który podjął się poświęcenia aktu i placu budowy). Część oficjalna zakończyła się wyprowadzeniem sztandarów. Szkolny poczet sztandarowy tworzyli: Miłosz Repeć – dowódca pocztu, Patryk Litwin – sztandarowy, Jakub Konieczny – przyboczny.

Uczestnicy uroczystości z niecierpliwością oczekiwali też na część artystyczną. Z wielką energią rozpoczęli ją kadeci z klasy drugiej oddziału przygotowania wojskowego. Pokaz musztry paradnej wykonali: Kacper Andruszak, Wiktor Bożko, Julia Chruściel, Jarosław Czarnecki, Dominik Hopko, Zuzanna Petla, Michał Pietraś, Natalia Skurak, Szymon Szwedo. Oddziałem dowodziła Paulina Kozak. Gdy ucichły brawa zachwyconej publiczności, młodzież zaprezentowała występ artystyczny – wiązankę pieśni i wierszy oraz pokaz taneczny. Uczniowie wprowadzili nastrój zadumy nad losami ojczyzny, ale też przekazali swoją radość z faktu, że Rzeczpospolita jest wolnym, suwerennym krajem. Występ przygotowali uczniowie: Aleksandra Choduń, Olga Dudzińska, Dominik Hawryluk, Patrycja Kukiełka, Maria Lis, Łukasz Marzec, Jakub Prokop, Aleksandra Run, Dawid Skorek, Marta Szadura, Jakub Tchurzewski, Magdalena Tokarczyk, Klaudia Weremko i Patrycja Zakrzewska. Obsługę techniczną uroczystości zapewnili: Mateusz Wichrowski, Wojciech Jakubowski, Jakub Sobstyl i Bartosz Sławacki. Na zakończenie spotkania z koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta z Tarnogóry, goście przenieśli się zaś na plac budowy hali warsztatów szkolnych, gdzie dokonano jego poświęcenia. Poświęcono także i wmurowano akt erekcyjny, by dla przyszłych pokoleń zachować pamięć o tym szczególnym wydarzeniu, inicjatorach inwestycji, projektantach i budowniczych.

Nad organizacją uroczystości i przygotowaniem młodzieży do występu czuwali nauczyciele: ppłk rez. Sławomir Kułaga (część wojskowa i koordynacja przygotowań), Agnieszka Rosochacka, Anna Goszczyńska i Marian Sawicki (część artystyczna), Beata Maluga, Anna Skubisz, Ludwika Kargul, Dawid Jaruga, Zbigniew Rasiński, Renata Dyk, Justyna Klejna, Anna Rybak, Danuta Dudzic, Anna Watras-Lekan, Olga Szablewska (dekoracje, prezentacja, wystawy, punkt promocyjny), Monika Nagowska (przygotowanie zaproszeń i afiszy, aktu erekcyjnego i wystawy poświęconej Józefowi Wybickiemu), Anna Kowalik, Ludwika Kargul i Krzysztof Rękas (obsługa audiowizualna – fotografie, nagranie video, pilotowanie szkolnego drona z kamerą). W organizację obchodów zaangażowali się również pracownicy niepedagogiczni pod kierunkiem Marioli Jagniontkowskiej – m.in. Elżbieta Głażewska, Edyta Dobosz, Iwona Smulczyńska i Grzegorz Kubina.

Szczególną atrakcją tego dnia była wystawa sprzętu wojskowego oraz pokaz pojazdów i maszyn rolniczych. Punkt promocyjny zorganizował 24 batalion lekkiej piechoty oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Uczestnicy gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości mogli posmakować wojskowej grochówki i – korzystając z pięknej pogody – zwiedzać przygotowane ekspozycje.