Drukuj

1. Procedury funkcjonowania ZSCKR w Siennicy Różanej w czasie epidemii COVID-19

2. Regulamin pracy internatu ZSCKR w Siennicy Różanej w okresie pandemii COVID-19

3. Zasady korzystania z biblioteki ZSCKR w Siennicy Różanej w czasie epidemii COVID-19

4. Zasady prowadzenia zajęć praktycznych z ZSCKR w Siennicy Różanej w czasie epidemii COVID-19

5. Procedura przygotowania i wydawania posiłków w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa COVID-19

6. Regulamin postępowania z żywnością i sporządzania posiłków podczas zajęć praktycznych w czasie epidemii COVID-19.

7. Regulamin kształcenia zdalnego w czasie epidemii COVID-19 w ZSCKR w Siennicy Różanej

8. Konsultacje stacjonarne dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w roku 2021. Zajęcia praktyczne stacjonarne dla uczniów klas IV zdających egzamin z kwalifikacji w sesji zimowej(styczeń/luty 2021).

9. Regulamin organizacji pracy internatu ZSCKR w Siennicy Różanej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.