„Konkurs na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową” rozstrzygnięty !!!

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 bombka