Wizyta w Wierzenicy

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 wierzenica