Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA" zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA" zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

W ramach kampanii rekomendowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Krasnystaw, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, zrealizowano cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów klas I-IV Technikum - „Znamię! Znam je?”. Celem programu jest upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat profilaktyki czerniaka oraz zachęcanie młodzieży do regularnego badania skóry.

YouTube - AkademiaCzerniaka

,,Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie:
O pamięć, nie o zemstę proszą nasze cienie!
Los nasz dla Was przestrogą ma być - nie legendą.
Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą! ”

- pisał Franciszek Fenikowski, który był świadkiem wydarzeń II wojny światowej.

Aby oddać hołd pomordowanym podczas Akcji Reinhardt, w dniu 12 kwietnia 2022 r. młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odwiedziła związane z tymi wydarzeniami dwa miejsca na Lubelszczyźnie. Były to Trawniki oraz obóz zagłady w Lublinie - Majdanek.

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowane w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

W dniu 10.05.2022r. uczniowie klas I-III Technikum ZSCKR w Siennicy Różanej uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-wychowawczych „Porozumienie Bez Przemocy”, prowadzonych przez Panią Aleksandrę Wzorek z Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Porozumienie Bez Przemocy” to proces, który pozwala rozwijać świadomość oraz podnosić jakość relacji międzyludzkich.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież szkolna poznała techniki i narzędzia, które wspierają w budowaniu ciepłych i bezpiecznych relacji w szkole, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

5 maja 2023r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXX Krasnostawskich Biegach Przełajowych z okazji Rocznicy Konstytucji 3-go Maja, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Dzieci i młodzież rywalizowała na różnych dystansach biegowych. Na dystansie 1000m Oliwia Warchulska zajęła I miejsce, II miejsce wywalczyła Natalia Weremko, III miejsce zajęła Weronika Galewska oraz na V miejscu przybiegła Kinga Kalisiewicz. Na dystansie 1200m Ania Lipiec zajęła I miejsce. W klasyfikacji chłopców najlepszy na 1500m był Łukasz Kubina, na dystansie 1200m Jakub Konieczny zajął III miejsce, Konrad Weremko IV miejsce i Mikołaj Kudła V miejsce. W klasyfikacji ogólnej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pod opieką Beaty Malugi zajął I miejsce w XXX Krasnostawskich Biegach Przełajowych.

 

 

Ponowne piątkowe doskonalenie umiejętności IBTP oraz II BTP w rzemiośle żołnierskim pod nadzorem profesjonalnych instruktorów z 24 batalionu lekkiej piechoty z Chełma.

Tym Razem postawiliśmy na posługiwanie się mapą oraz orientacje w ternie. Mapa i busola to podstawa funkcjonowania na współczesnym polu walki dla pododdziału. Ale nie obyło się bez doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią, medycyny pola walki, pokonywaniu terenu różnymi sposobami oraz posługiwania się środkami łączności będącymi na wyposażeniu pododdziałów WOT.

Uczniowie bardzo zaangażowani, a instruktorzy z 2LBOT jak zwykle profesjonalni.

 

 

 

 

 

Pod dyktando słów chińskiego filozofa, twórcy taoizmu reprezentacja ZSCKR przygotowuje się do zawodów sportowo- obronnych Oddziałów Przygotowania Wojskowego z całego kraju. Współzawodnictwo organizowane jest w dniach 10-12.05.2022r. w 3batalionie inżynieryjnym w Nisko.

Przygotowania rozpoczęliśmy od wytypowania reprezentacji:
1. Dowódca zespołu – Szymon Szwedo
2. Zastępca Dowódcy – Michał Pietraś
3. Natalia Weremko
4. Oliwia Warchulska
5. Kacper Andruszak
6. Mateusz Pawłowski
7. Michał Zalewski
8. Adam Sawa – zawodnik rezerwowy /miał najtrudniejsze zadanie, opanowanie wszystkich konkurencji, jak zawsze w odwodzie/

 ,, Nauczmy się na pamięć tego kraju, litera po literze, dzień po dniu,
co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć się nam może tylko tu,
złocistym lipcu czy zielonym maju, od wschodu słońca a po nocy cień.
Nauczmy się na pamięć tego kraju, jedynego w całym świecie jak własny dzień...”

 – takim słowem wstępu uczczono pamięć 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja oraz świąt majowych: Święto Pracy
i Dzień Flagi.

 

26 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbył się XXIV Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III Technikum, kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Maciej Cichosz, Michał Cyranowski i Mateusz Wichrowski.

Celem turnieju jest upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie, SP ZOZ w Krasnymstawie oraz WORD Chełm.

W turnieju wzięło udział pięć szkół z terenu powiatu krasnostawskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, obsługi pojazdu, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnością jazdy samochodem osobowym po wyznaczonym torze manewrowym.

19 kwietnia przypada 79 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim . Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. 19 kwietnia 1943 roku mieszkańcy getta podjęli nierówną walkę z Niemcami i chociaż wiedzieli, że nie mają szans na zwycięstwo, postanowili umrzeć z godnością, z bronią w ręku, nie w komorze gazowej jak większość współbraci. Powstanie zakończyło się 16 maja 1943 roku, wówczas Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę i zrównali z ziemią resztę getta. Jednym z ostatnich ocalałych przywódców powstania w getcie był Marek Edelman, który zmarł w 2009 roku. Przez wiele lat otrzymywał on od anonimowej osoby w rocznicę powstania w getcie bukiet żółtych kwiatów. Zainspirowany tym faktem, do końca swego życia w rocznicę powstania składał bukiet żonkili na Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie. Aby pamięć o bohaterach i bohaterkach powstania nie zginęła, POLIN- Muzeum Historii Żydów Polskich prowadzi akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci, pamięci o przeszłości, która jest także pielęgnowana przez naszą młodzież szkolną. W ramach tegorocznej akcji członkowie Samorządu Uczniowskiego wręczyli Panu Dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom szkoły i wszystkim uczniom symboliczne papierowe żonkile. Na lekcjach historii zaprezentowane zostały materiały na temat okoliczności wybuchu oraz przebiegu powstania w getcie warszawskim oraz wyświetlono film edukacyjny pt: ”Nie było żadnej nadziei”.